Čiščenje s suhim ledom

Čiščenje s suhim ledom je ekološka metoda čiščenja, ki nima škodljivih vplivov na okolje. Čiščenje ali peskanje s suhim ledom zaradi lastnosti suhega ledu predstavlja prednost pred ostalimi metodami peskanja. Suhi led je v trdnem agregatnem stanju pri -78.5°C. Pri višji temperaturi prehaja v plinasto stanje. Suhi led ni abraziven, kar pomeni, da ne poškoduje obdelovane površine. Prednost čiščenja s suhim ledom je, da za seboj ne pušča sledi medija.

 

Kaj lahko čistimo s suhim ledom?

Čiščenje s suhim ledom ima v primerjavi z ostalimi načini čiščenja več prednosti npr.:

  • Nizki stroški odstranjevanja nečistoč
  • Uporaba poteka brez abrazije
  • Temeljito čiščenje
  • Sočasna dezinfikacija
  • Brez poškodb čiščenih delov
  • Kratki čistilni postopki
  • Izogibanje čistilni kemiji
  • Zmanjšanje časa mirovanja

Avtomobilska industrija: Odstranjevanje topil, zvarkov, čiščenje ostankov maščobe in barv, odstranjevanje topil pri izdelavi pene in sedežev, čiščenje proizvodnega traku.Proizvodnja gum: Odstranjevanje ostankov vulkanizacije stiskanja gum. Livarne: Odstranjevanje separacijskih in spajalnih kemikalij iz kalupov. Jeklarstvo, metalurgija in strojništvo: Čiščenje na vseh področjih proizvodnje. Tiskarstvo: Čiščenje rotacijskih naprav, razvijalnih kadi, pomožnih strojev za tiskanje, tiskarskih cilindrov, kadi za barvo, tiskarskega pribora, tiskarskih valjev, tiskarskih folij, tiskarskih strojev za tekstil. Čevljarstvo: Odstranjevanje topil iz modelov. Industrija plastike: Čiščenje kalupov, čiščenje delov in orodja.Gradbeništvo: Čiščenje gramoznih in betonskih vozil, čiščenje fasad, spomenikov, poslopij, sanacija mostov, čiščenje vodnjakov. Komunala: Elektrarne, toplarne, generatorji, turbine, pomične stopnice, odstranjevanje žvečilnih gumijev, odstranjevanje grafitov. Ladjedelništvo: Ladijski trupi, odstranjevanje lakov, odstranjevanje osmoze, odstranjevanje umazanije, odstranjevanje vodnega kamna, odstranjevanje rje. Pleskarstvo: Odstranjevanje maščobe s sten, odstranjevanje barve. Sanacija požarov: Vzpostavljanje primarnega stanja, čiščenje občutljivih komponent, odstranjevanje saj, priprava podlage za novo barvanje. Živilska in prehrambna industrija: Pivovarne, pekarne, sirarne, mesnice, velike klavnice, čiščenje peči, tekočih trakov, rezervoarjev, voznega parka, priprava slada na celotnem področju proizvodnje. Čiščenje poslopij in cest: Fasade, stene, lesene hiše, ceste, tla, ploščice, kamni, podzemne garaže, pomične stopnice, odstranjevaje grafitov. Letalstvo: Podvozja, deli letal, letala, motorji, elektronske komponente, stopnice.